Đồng hành tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng các nhóm đối tượng

Chiều 21/9, Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND tỉnh) tiến hành khảo sát và làm việc về kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2021 tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.

Đồng hành tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng các nhóm đối tượngTrưởng ban Văn hóa – Xã hội Đào Thị Anh Nga chủ trì buổi làm việc; cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đến thời điểm này, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đã tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng 112 đối tượng (đối tượng tự nguyện 22 người, đối tượng thường xuyên 88 người và 12 đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 98/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về củng cố, phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội). Trung tâm cũng đã điều dưỡng tập trung 653 lượt người có công.

Đồng hành tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng các nhóm đối tượngÔng Trần Viết Tới – Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh báo cáo tại buổi làm việc.

Trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều khó khăn nhưng nhìn chung chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng các nhóm đối tượng không ngừng được nâng lên; cơ bản các chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng được triển khai kịp thời, đầy đủ.

Đồng hành tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng các nhóm đối tượngĐoàn khảo sát tại nhà ăn Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

Đặc biệt, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 98/2018/NQ/HĐND đã góp phần giải quyết những khó khăn về kinh phí, tạo điều kiện cho các đối tượng được vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm hưởng thụ các chính sách trợ giúp của Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Đồng hành tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng các nhóm đối tượngĐoàn kiểm tra phòng phục hồi chức năng tại trung tâm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đã kiến nghị một số nội dung như: Kinh phí cho đối tượng; bổ sung chính sách để trung tâm tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng là thanh niên xung phong độc thân, con đẻ của người bị nhiễm chất độc da cam còn cha mẹ nhưng tuổi cao sức yếu không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng tại gia đình…

Đồng hành tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng các nhóm đối tượngPhó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga khẳng định vai trò quan trọng của Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh trong việc góp phần thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị Sở LĐ-TB&XH và các sở, ngành liên quan cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để cùng đồng hành với trung tâm tháo gỡ những khó khăn, bất cập, ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng các nhóm đối tượng.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của đơn vị, đoàn khảo sát tiếp thu, xem xét, tổng hợp và làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan.