Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật

Địa chỉ: số 53 – đường Sông Cày – TT Thạch Hà – H Thạch Hà – Tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 02393.845.688

  Tên của bạn (*)

  Địa chỉ liên hệ

  Điện thoại (*)

  Email

  Tiêu đề (*)

  Nội dung (*)