Hội nghị Cán bộ viên chức và người lao động Trung tâm Nghiên cứu, phát triển nấm và Tài nguyên sinh vật năm 2024

Thực hiện Công văn hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm 2024. Sáng ngày 10/01/2024, Trung tâm Nghiên cứu, phát triển nấm và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2024.

Hội nghị cán bộ viên chức là hoạt động thường niên tại trung tâm, nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác năm trước, đồng thời nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động phù hợp trong năm. Hội nghị cán bộ viên chức đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ, viên chức và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự, chỉ đạo Hội nghị đồng chí ông Bùi Phong An – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, viên chức và người lao động.

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động. Thông qua Hội nghị, Đồng chí Lê Ngọc Nhân – Phó Giám đốc đã báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm trong năm 2023, thông qua dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm 2024;

Đồng chí Lê Ngọc Nhân – Phó Giám đốc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024

Tiếp theo chương trình là báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2023 và chương trình hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2024 của Đồng chí Nguyễn Thị Huế (Ủy viên BCH Công đoàn – Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân).

Đồng chí Nguyễn Thị Huế – Ủy viên ban chấp hành Công đoàn báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra Nhân Dân năm 2023
Đồng chí Lê Đình Quân – Phó Chủ tịch Công đoàn thông qua Dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2024.

Tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trung tâm sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra các biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân – Viên chức phòng Hành chính – Tổng hợp góp ý Kế hoạch công tác năm và Quy chế chi tiêu nội bộ.
Đồng chí Đoàn Thị Mai Anh – Viên chức phòng Kỹ thuật – Công nghệ – Sản xuất đóng góp ý kiến về đổi mới hoạt động Nghiên cứu – Sản xuất – Kinh doanh.
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao tặng Giấy khen cho đoàn viên.

Sau thời gian làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Hội nghị cán bộ viên chức của Trung tâm Nghiên cứu phát triển nấm và Tài nguyên sinh vật đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, và thành công tốt đẹp. Hứa hẹn năm 2024 với nhiều đổi mới, thành tựu và thành công ./.