Đoàn Công tác và Sinh Viên Viện Hóa Sinh và Môi trường, Đại Học Vinh tham quan và học tập kinh nghiệm tại Trung tâm

Sáng ngày 14/12/2022, đoàn công tác và sinh viên của Viện Hóa Sinh và Môi trường , Đại Học Vinh đã đến tham quan, học tập tìm hiểu về quy trình sản xuất và nuôi trồng một số loại nấm ăn và nấm dược liệu tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên Sinh vật. Đón tiếp đoàn có đồng chí Lê Như Sang phụ trách phòng Kỹ thuật – Công nghệ – Sản xuất.

Đoàn sinh viên tham quan mô hình nuôi trồng nấm linh chi
Đoàn sinh viên tham quan mô hình nuôi trồng nấm Linh Chi
Đoàn sinh viên tham quan mô hình nuôi trồng nấm Sò
Tham quan mô hình nấm Hầu Thủ
Tham quan nhà xưởng tập kết nguyên vật liệu tại trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật

Kết thúc chương trình tham quan học tập kinh nghiệm nuôi trồng, sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu tại trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật. Đoàn sinh viên Viện Hóa Sinh và Môi trường , Đại Học Vinh đã bày tỏ mong muốn tiếp tục được Trung tâm hướng dẫn nghiên cứu chuyên sâu hơn về ngành nghề nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu, đồng thời tăng cường hợp tác về chuyên môn nghiên cứu không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, giải pháp tìm kiếm việc làm cho sinh viên.

Phòng Hành chính – Tổng hợp